MCG Knjigovodstvene usluge

MCG Knjigovodstvo

Savjetovanje, knjigovodstvo, administrativne usluge i mnogo drugih usluga koje će biti podrška Vašem poslovanju.

U obavljanju poslova koristimo najnovije tehnologije koje omogućavaju brzo i efikasno riješenje svih zahtjeva

 • MCG Usluge d.o.o.
 • Grada Vukovara 224, 10 000 Zagreb
 • 01/6158404
 • 01/ 6158427
 • 095 5243004
 • mcg@mcg.hr

MCG Usluge d.o.o.

 • Knjigovodstveni servis registriran 1995. godine, kada je i počeo sa radom i
  do danas uspješno radi.

  Imamo klijente raznih djelatnosti npr:

   

  -profitne organizacije
  -obrtnici:
  -obveznici poreza na dobit
  -obveznici poreza na dohodak
  -neprofitni:
  -sindikat
  -kazališta
  -samostalni umjetnici obveznici poreza na dohodak.
 • Našim klijentima pružamo kvalitetnu uslugu,točnost i informiranost uz
  stručnu pomoć naših vanjskih suradnika / revizija, odvjetnik i porezno savjetovanje,
  te uz najnoviju tehnologiju koju koristimo.

  Informacije:

  MCG usluge d.o.o.

  Zagreb, Grada Vukovara 224

  MB 1086308

  OIB 47237548321

   

   

  MBS080024985

  Tt-11/5145-2

  MB1086308

  OIB 47237548321

  IBAN HR5424020061100672218

  Temeljni kapital 18.300,00

   

Knjigovodstvene Usluge

MCG Usluge - Knjigovodstvo

MCG Usluge - Knjigovodstvo

Usluge koje nudimo našim klijentima

  Usluge

  -Trgovačka društva
  -Neprofitne organizacije
  -Obrtnici obveznici poreza na dobit
  -Obrtnici poreza na dohodak
  -Građani sa statusom obrtnika

  Poslovanje obuhvaća:

  Trgovačka društva i obrtnike obveznike vođenja poslovnih knjiga prema dvojnom knjigovodstvu što obuhvaća slijedeće kompletno financijsko poslovanje:
  -knjiga ulaznih računa
  -knjiga izlaznih računa
  -obračun plaća
  -obračun autorskih honorara
  -obračun Ugovora o djelu
  -praćenje kupaca i dobavljača
  -knjiženje izvadaka banaka
  -slanje otvorenih stavaka
  -blagajničko poslovanje: izrada blagajne i knjiženje
  -obračun amortizacije

  Na temelju navedenih poslova slijede:

  Obračuni mjesečni:
  - PDV obračun / Ministarstvo financija/
  - ID obrazac /Ministarstvo financija/
  - Obrazac poreza na potrošnju /Ministarstvo financija/
  - RSM obrazac /REGOS/

  Obračuni godišnji:
  - IP obrazac za sve djelatnike do 31.01.tekuće godine
  - GFI-POD godišnji statistički izvještaj do 31.03. tekuće godine
  - PD Obrazac /porez na dobit/ do 30.04. tekuće godine
  - PDV-k
  - Bilanca
  - Račun dobitka i gubitka
  - Obračuni članarina i HGK
  - Predaja godišnjih financijskih izvješća u FINU u svrhu javne objave

  Neprofitne organizacije:

  Financijsko knjigovodstvo:
  - Knjiga ulaznih računa
  - Knjiga izlaznih računa
  - Obračun plaća
  - Obračun autorskih honorara
  - Obračun Ugovora odjelu
  - Praćenje kupaca i dobavljača
  - slanje otvorenih stavaka
  - Izvodi iz banaka
  - Blagajničko poslovanje: izrada blagajne i knjiženje
  - obračun amortizacije

  Iz navedenih poslova slijede sva financijska izvješća koja je propisao zakonodavac:
  Godišnje izvješće:
  - IP obrazac za djelatnike
  - Godišnji statistički izvještaj
  - Račun dobitka i gubitka
  - Bilješke

  Obrtnici i slobodna zanimanja:
  - Knjiga ulaznih računa
  - Knjiga izlaznih računa
  - Knjiga primitaka i izdataka<
  - Obračun plaća
  Na temelju navedenih poslova slijede obračuni mjesećni/tromjesečni:
  - PDV Ministarstvo financija<
  - ID Ministarstvo financija
  - Obrazac poreza na potrošnju
  - RSM REGOS

  Godišnji obračun:
  - IP kartice za djelatnike
  - Prijava poreza na dohodak
  - PDV-K
  - Članarine
  - Porez na potrošnju
  - Pregled primitaka i izdataka

Kontakt Informacije

 • Adresa: Ulica grada Vukovara 224, 10000 Zagreb

 • Email: mcg@mcg.hr
 • Telefon: 01/ 6158404
 • Faks: 01/ 6158427
 • Mobitel: 095 5243004
 • Website: www.mcg.hr

 

 

MCG Usluge

Kontaktirajte nas